Her vil historien om Hasselstrømslægten blive nedfældet for at hidkalde minder om slægtens oprindelse.