Morten Nielsen Stockholm

 

Dalagergård i Dal hvor Morten Nielsen havde kro.

På den tid hvor Morten Niesen Stockholm og Anne Johanne Jensdatter Bredstrup, boede i Dal.
Der var ingen egentlig bydannelse i Grindsted.
Hvis man kan tale om en landsby på egnen, så fandtes den i Dal By, hvor 3 af matriklerne lå tæt sammen (ved lyskrydset i Østbyen). På matrikel nr. 1 lå Dalagergård (på det i dag åbne areal øst for Ribersvej mellem Gl. Vejlevej og Vejle Landevej. Senere blev gården flyttet nord for Gl. Vejlevej op mod Dalsøvej). Indtil 1835 blev der drevet kro her på gården, og først herefter blev krodriften flyttet til gården ved det nuværende torv i Grindsted. Nabogården til kroen lå på matrikel 2, der mange år efter lagde grund til det nu nedlagte Østbyens Rensningsanlæg. Umiddelbart herefter fandtes helt nede ved engen Engedalgård, som havde sit navn efter den lille dal, som fra åen kilede sig ind i heden mod nordøst, og som i dag fører Tingvejen ind under Vejle Landevej. Senere blev Engedalgård flyttet op til Vejle Landevej, hvor stuehuset stadig står. Lidt uden for den oprindelige landsby lå matrikel 4 (nu CF-gården) og matrikel 5 (nu rideskole).

For 200 år siden var der gang i Dal By. Det er beskrevet, hvordan et par af gårdmændene drev en form for købmandshandel med redskaber, klæder og lignende. I det ene dødsbo fandtes f.eks. en regning fra en skipper i Hjerting, og i det andet regninger fra købstaden Varde. Nogle havde så mange penge, at de kunne låne ud til naboerne eller opkøbe nye gårde. De oprindelige matrikler 1 – 5 gik nogenlunde parallelt fra åen og nordpå helt til Filskov Marker. De lange hedestrækninger blev ikke dyrket, men brugt til græsning for får og kvæg. For enden af ”Dal”-strøget lå en mose (nu Dalsmosesøen midt i Østbyen). Nord herfor blev der fra matrikel 2 udstykket matriklerne 6,7 og 8, der som smalle strimler også endte helt oppe ved Filskov Marker. Bredalgård ligger endnu på sin oprindelig matrikel 8, nu med adressen Ribersvej 208.   Blandt historikere er man usikre på, hvorvidt engbønderne var fattige eller rige.

Morten Nielsen Stockholm, drev kro, han handlede, en del gårde i området. Som jeg har fået styr på nu. Morten Nielsen Stockholm 1738 – 1813, da han bliver gift den 28 maj 1768, med Anne Johanne Jensdatter Bredstrup. Står der at han er gartner og beboer i kobberbøl, han var gartner rundt om på de Herregårde,som hørte under Engelsholm slot, og i orangeriet på selve Engelsholm. Senere blev han kromand og værtshusholder i Dal gammel Vejlevej 37 ved Grindsted. Han handlede også med gårde ved Grindsted, jeg har fundet nogle af de ejendomme han købte og solgte igen, det var i hans ejertid,

gårdene i Dal blev udskiftet af fællesskabet og gården her fik mark ind mor Grindsted ejerlav, Morten solgte gården i 1798. De gårde han købte og solgte var: Vejle landevej 14 matrk. 2a Dal, denne gård købte han i 1797, i 1806 skødede han den til sin Svigersøn Tønnes Hansen. Da Tønnes døde i 1812, sælger var gården i 1814. Morten køber også, Vejle landevej 20 matrk. 4a m.fl. Dal på aktion, samme år sælger han den til Svigersønnen Tønnes Hansen, i 1796 kommer den igen til salg og Morten køber den igen, han sælger den igen i 1797. omkring 1791 Morten og hans kone Anne Johanne Jensdatter Bredstrup, bestyrerpar på Henne Mølle. Anne dør den 14 februar 1813, samme år den 20 maj dør Morten.

Anne og Morten får børnene: Anne Kjerstine Mortensdatter Stokholm( min 3 x tipoldemor), Ellen Marie Mortensdatter og Geske Stokholm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *